Obec Šlapanice v Čechách  Obec Šlapanice v roce 2019 nehospodaří podle rozpočtového provizoria.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2018.

Vyvěšeno dne 19.12.2018


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018