Obec Šlapanice v Čechách  V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že dokumenty k finančnímu hospodaření obce Šlapanice jsou v plném znění zveřejněny na internetových stránkách obce Šlapanice a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Šlapanice v úředních hodinách.

Rozpočtová opatření 2020

Rozpočtové opatření č_ 1 - 2020(2).pdf z 19.3.2020, vyvěšeno 25.3.2020, sejmuto 31.12.2020

Změna rozpisu č_1(1).pdf  z 31.3.2020, vyvěšeno 9.4.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_ 2 - 2020(1).pdf , z 22.4.2020, vyvěšeno 30.4.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_3-2020(1).pdf z 18.5.2020, vyvěšeno 21.5.2020, sejmuto 31.12.2020

rozpočtové opatření č_ 4 - 2020(2).pdf   z 28.5.2020, vyvěšeno 10.6.2020, sejmuto 31.12.2020

Změna rozpisu č_ 2.pdf  z 29.6.2020, vyvěšeno 1.7.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_5.pdf   z 2.7.2020, vyvěšeno 16.7.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_6 - 2020.pdf  z 25.8.2020, vyvěšeno 26.8.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_7 - 2020(1).pdf z 7.9.2020, vyvěšeno 9.9.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_8-2020(3).pdf z 30.9.2020, vyvěšeno 14.10.2020, sejmuto 31.12.2020

 Rozpočtové opatření č_ 9-2020.pdf z 9.11.2020, vyvěšeno 9.11.2020, sejmuto 31.12.2020

Změna rozpisu č_ 3-2020(3).pdf z 30.11.2020, vyvěšeno 10.12.2020, sejmuto 31.12.2020

Rozpočtové opatření č_10-2020.pdf z 31.12.2020, vyvěšeno 21.1.2020,


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018