Obec Šlapanice v Čechách   

 ROZPOČET NA ROK 2019 obce Šlapanice
  Příjmy obce: (údaj v Kč) 2018 2018 - plnění 2019
§        
0 Daňové příjmy 2 954 000 3 130 000 3 390 000
0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 105 000 106 000 110 000
0 Poplatek za psy 3 300 3 150 3 300
0 Poplatek ze vstupného 2 000 1 027 5 000
0 Výtěžek s  loterií 15 000 15 000 15 000
0 Správní poplatky 1 000 300 1 000
0 Transfery 75 000 75 000 80 900
2310 Pitná voda 200 000 200 000 320 000
3421 Přijaté neinvestiční dary 3 000 2 000 3 000
3613 Příjmy z pronájmu 12 000 21 000 30 000
3639 Příjmy z pronájmu pozemků 33 000 15 978 33 000
3725 Zpětný odprodej separovaného odpadu 25 000 26 300 30 000
6171 Příjem místní správy 600 000 304 000 600 000
6310 Příjem z úroků 1 000 1 000 1 000
Celkem:   4 029 300 3 900 755 4 622 200
§ Výdaje obce : (údaj v Kč)      
2212 Silnice 100 000 0 200 000
2219 Pozemní komunikace 560 000 40 000 410 000
2292 Dopravní obslužnost 20 000 18 393 25 000
2310 Pitná voda 1 410 000 510 000 2 635 000
2321 Kanalizace 80 000 209 000 260 000
3111 Předškolní zařízení 20 000 0 10 000
3113 Základní školy 0 10 000 20 000
3314 Činnosti  knihovnické 137 500 99 000 60 500
3341 Rozhlas a televize 100 000 0 10 000
3421 Využití volného času 201 000 294 000 260 000
3429 Zájmová činnost  - chovatelé 10 000 10 000 10 000
3631 Veřejné osvětlení 135 000 80 000 190 000
3632 Pohřebnictví 10 000 18 122 30 000
3635 Územní plán 0 0 400 000
3721 Sběr nebezpečných odpadů 15 000 20 000 20 000
3722 Sběr komunálních odpadů 220 000 220 000 220 000
3725 Sběr separovaných odpadů 80 000 80 000 80 000
3745 Péče o vzhled obce 180 000 120 000 240 000
5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 0 10 000
5512 Hasiči 25 000 15 000 20 000
6112 Zastupitelé 540 000 820 000 710 000
6115 Volby do zastupitelstva obce 20 000 20 457 0
6117 Volby do Evropského parlamentu 20 000 0 20 000
6118 Volby prezidenta ČR 20 000 11 689 0
6171 Činnost místní správy 1 508 000 2 363 500 1 238 000
6310 Finanční operace 17 000 12 000 12 000
6320 Pojištění majetku 35 000 20 000 20 000
6399 Ostatní finanční operace 100 000 100 000 110 000
Celkem:   5 573 500 5 091 161 7 220 500
Rozpočet je navrhován jako schodkový, rozdíl bude dofinancován přebytkem fin. prostředků z minulých let
  Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední i elektronické desce dne : 21.11.2018 19.11.2018  
  Návrh rozpočtu sejmut dne : 17.12.2018      
  Návrh rozpočtu schválen dne : 17.12.2018      
Zodpovídá : starosta obce  Ing. David Slavík      

Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018