Obec Šlapanice v Čechách  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č_ 106-1999 Sb_,.pdf

Výroční zprava za rok 2019.pdf  vyvěšeno 13.2.2020


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018