Obec Šlapanice v Čechách  Obecně závazná vyhláška obce Šlapanice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad)

OZV 1-2022 str_č.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf

OZV 1-2021 o mistnim poplatku za odkladani KO.pdf

příloha OZV 1-2021 Známky na popelnice, ceny 2022.doc

vyvěšeno 8.12.2021, 

OZV 2-2021 o stanoveni obe_ systemu odpad_ hosp_ podeps.pdf

 vyvěšeno 8.12.2021, 

 OZV 3-2019 užívání VP(1).pdf   Příloha k OZV 3-2019(1).pdf 4.12.2019

OZV 2-2019 systém KO(6).pdf 4.12.2019

OZV 1-2019 psi poplatek(1).pdf 4.12.2019

OZV obce Šlapanice 1-2018, o nočním klidu.pdf

OZV obce Šlapanice 5-2017, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.pdf

OZV obce Šlapanice 4-2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV obce Šlapanice 2-2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.pdf

OZV obce Šlapanice 1-2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO.pdf

OZV obce Šlapanice 1-2006 o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace - Územního plánu obce Šlapanice.pdf


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018