Obec Šlapanice v Čechách   

 

OZV obce Šlapanice 1-2018, o nočním klidu.pdf

OZV obce Šlapanice 5-2017, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.pdf

OZV obce Šlapanice 4-2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV obce Šlapanice 3-2017, o místním poplatku ze psů.pdf

OZV obce Šlapanice 2-2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.pdf

OZV obce Šlapanice 1-2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO.pdf

OZV obce Šlapanice 1-2006 o vyhlášení závazné části územně plánovací dokumentace - Územního plánu obce Šlapanice.pdf


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018