Obec Šlapanice v Čechách  Rozpočet 2020

 

rozpočet na rok 2020(2).pdf

ROZPOČET obce Šlapanice na rok 2020
  Příjmy obce: (údaj v Kč) 2019 2019 - plnění 2020
§        
0 Daňové příjmy 3 390 000 3 270 000 3 655 000
0 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 110 000 108 000 110 000
0 Poplatek za psy 3 300 2 900 3 000
0 Poplatek ze vstupného 5 000 7 500 10 000
0 Výtěžek s  loterií 15 000 15 000 16 000
0 Správní poplatky 1 000 50 1 000
0 Transfery 80 900 78 000 95 000
2310 Pitná voda 320 000 135 980 140 000
3421 Přijaté neinvestiční dary 3 000 1 200 6 000
3613 Příjmy z pronájmu 30 000 49 000 66 000
3639 Příjmy z pronájmu pozemků 33 000 30 000 36 000
3725 Zpětný odprodej separovaného odpadu 30 000 32 000 40 000
6171 Příjem místní správy 600 000 304 000 585 000
6310 Příjem z úroků 1 000 1 000 1 000
Celkem:   4 622 200 4 034 630 4 764 000
§ Výdaje obce : (údaj v Kč)      
2212 Silnice 200 000 0 85 000
2219 Pozemní komunikace 410 000 40 000 110 000
2292 Dopravní obslužnost 25 000 18 393 30 000
2310 Pitná voda 2 635 000 510 000 2 352 000
2321 Kanalizace 260 000 209 000 110 000
3111 Předškolní zařízení 10 000 0 10 000
3113 Základní školy 20 000 10 000 20 000
3314 Činnosti  knihovnické 60 500 99 000 41 000
3341 Rozhlas a televize 10 000 0 70 000
3421 Využití volného času 260 000 70 000 0
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 0 294 000 185 000
3631 Veřejné osvětlení 190 000 160 000 190 000
3632 Pohřebnictví 30 000 44 000 50 000
3635 Územní plán 400 000 0 230 000
3721 Sběr nebezpečných odpadů 20 000 17 000 20 000
3722 Sběr komunálních odpadů 220 000 195 000 220 000
3725 Sběr separovaných odpadů 80 000 80 000 80 000
3745 Péče o vzhled obce 240 000 380 000 291 000
5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 0 10 000
5512 Hasiči 25 000 15 000 20 000
6112 Zastupitelé 710 000 670 000 710 000
3429 Zájmová činnost - chovatelé 10 000 10 000 10 000
6117 Volby do Evropského parlamentu 20 000 12 500 0
5213 Krizová opatření 0 0 10 000
6171 Činnost místní správy 1 238 000 1 150 000 8 995 000
6310 Finanční operace 12 000 4 000 6 000
6320 Pojištění majetku 20 000 15 000 35 000
6399 Ostatní finanční operace 110 000 0 0
Celkem:   7 220 500 4 002 993 13 890 000
Rozpočet je navrhován jako schodkový, rozdíl bude dofinancován přebytkem fin. prostředků z minulých let               Rozpočet vyvěšen na úřední i elektronické desce dne: 23.12.2019
  Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední i elektronické desce dne : 2.12.2019, sejmut dne: 23.12.2019    
  Rozpočet pro rok 2020 vyvěšen dne: 23.12.2019      
  Rozpočet sejmut dne:      
Zodpovídá : starosta obce  Ing. David Slavík      

Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018