Obec Šlapanice v Čechách  


Profil zadavatele veřejných zakázek, výběrové řízení
Přílohy ke stažení:
Datum vyvěšení: 7.12.2017
Datum svěšení: 31.12.2018
Zadal: Petr Hanzlík
S účinností zákona č. 179/2010Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách je naše obec, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému ISVZ (www.isvzus.cz)
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form105/Display/48479
Výše uvedenou povinnost obec splnila zřízením svého profilu zadavatele na E-zakázky.cz, kde má zřízený svůj oficiální profil zadavatele. Uchazeči o veřejné zakázky jej mohou navštívit na adrese:
https://www.e-zakazky.cz/verejne-zakazky
 

Šlapanice - úřední deska


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018