Obec Šlapanice v Čechách  Očkování psů

Aktualizováno: 20.05.2020

Ve středu 27. května 2020 se budou očkovat psi před obecním úřadem ve Šlapanicích od 17:00 hodin. Vzteklina 120 Kč, smíšení vakcína 230 Kč. Očkovací průkazy sebou.

Seznam plánovaných odstávek ČEZ Distribuce a.s.

Aktualizováno: 04.05.2020

Seznam plánovaných odstávek: 12.05.2020 (07:30 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060695099 Šlapanice - Šlapanice, okres Kladno Šlapanice 6, 21, 23, 66, č. 908856, č. Červ. ryb.

Úřední hodiny obce Šlapanice

Aktualizováno: 20.04.2020

Od 20.4.2020 budou úřední hodiny obce Šlapanice stejné jako před zahájením nouzového stavu. Viz úřední hodiny. Stále platí: omezení osobního kontaktu zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy (žadateli) a to takto: upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu. Při osobním kontaktu:použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

Česká pošta - nouzový stav

Aktualizováno: 23.03.2020

ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření. Více se dozvíte v sekci obecní úřad - úřední deska

Mimořádné opatření dopravců zajišťujícím dopravní obslužnost Středočeského kraje

Aktualizováno: 18.03.2020

Mimořádné opatření dopravců zajišťujícím dopravní obslužnost Středočeského kraje bylo zasláno hejtmankou Středočeského kraje paní Ing. J. Pokornou Jermanovou. Dopravci mají zajistit: - uzavření předních vstupních dveří pro cestující (nástup zajistí ostatními dveřmi) - vytvoření ochranné zóny pro řidiče uzavřením celé přední řady - zastavování spojů vždy na zastávkách na znamení - vyvěšení informačního letáku (naleznete jej v sekci obecní úřad - úřední deska)

Mimořádné opatření

Aktualizováno: 11.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 10.3.2020 od 18: 00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy, veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Další informace naleznete v sekci obecní úřad - úřední deska.

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020

Aktualizováno: 07.01.2020

Společnost Slavos Slaný s.r.o. sděluje všem občanům a firemním zákazníkům ceny vodného a stočného platné od 1.1.2020: vodné 53,16 bez DPH 61,13 s DPH stočné 27,96 bez DPH 32,14 s DPH CELKEM 81,12 bez DPH 93,27 s DPH Pro obec Šlapanice platí pouze Vodné

 

  Obec Šlapanice v Čechách,  se nachází na samém severním kraji Slánska. Sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce a ústí do Šlapanického rybnika.

    Obec Šlapanice se skládá ze dvou místních částí - Budeničky a Šlapanice. V písemných historických pramenech se obě připomínají v roce 1318.

    Zmínka o Šlapanicích je zachována v přídomku Maršíka ze Šlapanic, který byl v roce 1318 pohnán k soudu Dykéřem z Kvíce. Pokud budeme chápat Budeničky jako historickou součástí vsi Budenice, pak ty se v písemných historických pramenech připomínají v roce 1318 v přídomku Záviše z Budenic, který svědčil v jedné listině Břetislava z Rýzmberka. Budenice koupil pražský biskup Jan IV. z Dražic a v roce 1344 je připojil k nadání špitálu při klášteře augustiniánů-kanovníků v Roudnici. Roudnickému klášteru patřila i ves Šlapanice.

    Tento vztah platil až do husitských válek. V té době přešly do světského zástavního držení a sdílely společné osudy jako součást statku Budenice. Zástavní vlastníci Budenic se střídali v rachlém sledu. V roce 1541 postoupil Jeroným Šlik z Holíče Budenice svému strýci Albrechtovi Šlikovi, ale ten obratem postoupil ves Petrovi Chotkovi z Vojína. Tehdy se ves Budeničky, jako součást statku Budenice, připomíná jako pustá. V roce 1550 prodal Petr Chotek Budenice Mikulášovi Hrobčickému z Hrobčic a jeho synu Adamovi. V tomto roce zde stála tvrz s jedinou věží a byla obklíčena hlubokým příkopem. Adam Hrobčický z Hrobčic dosáhl v roce 1552 výplaty budenické zástavy. Hrobčičtí se tak stali dědičnými držiteli Budenic a Šlapanic až do konfiskací po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Adam  Daniel Hrobčický z Hrobčic byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě statku Budenice.

   Konfiskovaný statek koupil Adam z Valdštejna. V roce 1694 byla tvrz zbořena a na jejím místě se začal stavět barokní zámek Matějem Ondřejem Hartmanem z Klarštejna. V následujících desetiletích se zde střídalo několik dalších vlastníků. V roce 1748 koupil budenický statekl Filip hrabě Kinský z Vchynic a Tetova ( zemřel 1749) a připojil jej k svému panství Zlonice, a zároveň dal postavit třetí křídlo zámku. Počínaje rokem 1765 Jan Josef hrabě Kinský nákladně upravil interiéry zámku, vybudoval zahrady, změnil park na sloh francouzský, nechal postavit kapli, úřednický dům, pivovar, mlýn, budovy pro kočáry, bažantnice i ovčín. Od zámku až do Zlonic dal upravit cestu, vysypat pískem a vysázet ji kaštany. Práce byly ukončeny v roce 1769.

    V roce 1770- 1772 byla vystavěna cesta mezi Šlapanicemi a Jarpicemi a osázena hrušněmi. Byl založen a osázen les při cestě zvaný ,,remíz,,. Vysazování stromů bylo ukončeno v roce 1783. V roce 1751 nechala Marie Charlotta Kinská vybudovat velikou sýpku ,,Čertův mlýn,, na obilí a stojí dodnes při silnici ze Šlapanic do Budeniček. Nese erb rodu Kinských. Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána. Kněžna Vilemína Kinská darovala stavivo a oltářní obraz.Celá stavba přišla na 1 087 zl. Slavnostní posvěcení se konalo 7.5.1854. Shromáždilo se zde na tisíc lidí z celého okolí.

    U Obce se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník. Rozkládál se na 7 ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obracen v sad. Vysázelo se zde na 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo nasázeno ještě dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruského  Petrohradu. Kinští zde byli vrchností až do ukončení patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní. V sedmdesátých letech byl znovu vystavěn rybník. Dnes Šlapanický rybník slouží hlavně k rybolovu, procházkám v přírodě a koupání.


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018