Obec Šlapanice v Čechách  Poplatky za popelnice a psy

Aktualizováno: 12.01.2019

Upozorňujeme občany, že je možno na obecním úřadě koupit známky na popelnice a uhradit poplatky za psy. Poplatky jsou shodné jako v minulém roce. Děkuji

Obec Šlapanice v Čechách

Obec Šlapanice,  se nachází na samém severním kraji Slánska. Sousedí s obcemi Jarpice, Poštovice a Zlonice. Rozkládá se na obou březích Vranského potoka, který protéká středem obce a ústí do Šlapanického rybnika. Obec Šlapanice leží v úrodné zemědělské oblasti. Součástí obce Šlapanice jsou Budeničky.

V roce 1550 zde stála tvrz s jedinou věží a byla obklíčena hlubokým příkopem. Tato tvrz byla ale v roce 1694 zbořena a na jejím místě se začal stavět barokní zámek Matějem Ondřejem Hartmanem z Klarštejna. V roce 1748 dal Filip hrabě Kinský, nový majitel panství, postavit třetí křídlo zámku. Počínaje rokem 1765 Jan Josef hrabě Kinský nákladně upravil interiéry zámku, vybudoval zahrady, změnil park na sloh francouzský, nechal postavit kapli, úřednický dům, pivovar, mlýn, budovy pro kočáry, bažantnice i ovčín. Od zámku až do Zlonic dal upravit cestu, vysypat pískem a vysázet ji kaštany. Práce byly ukončeny v roce 1769.

V roce 1770- 1772 byla vystavěna cesta mezi Šlapanicemi a Jarpicemi a osázena hrušněmi. Byl založen a osázen les při cestě zvaný ,,remíz,,. Vysazování stromů bylo ukončeno v roce 1783. V roce 1751 nechala Marie Charlotta Kinská vybudovat velikou sýpku ,,Čertův mlýn,, na obilí a stojí dodnes při silnici ze Šlapanic do Budeniček. Nese erb rodu Kinských. Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána. Kněžna Vilemína Kinská darovala stavivo a oltářní obraz.

Celá stavba přišla na 1 087 zl. Slavnostní posvěcení se konalo 7.5.1854. Shromáždilo se zde na tisíc lidí z celého okolí. U Obce se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník. Rozkládá se na 7 ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obracen v sad. Vysázelo se zde na 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo nasázeno ještě dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruska do Petrohradu. Dnes Šlapanický rybník slouží hlavně k rybolovu, procházkám v přírodě a koupání.


Realizuje Kontakt | Develop Contact
©2018