Menu
Obec Šlapanice
Šlapanicev Čechách

GDPR

Informace občanům o zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nám ukládá informovat Vás, skutečnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jejich ochranou a právy fyzických osob, subjektů osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonem stanovené povinnosti.

Jedná se o zpracování v souvislosti s evidencí obyvatelstva, dále o evidence související s místní činností obce, například zajištěním svozu odpadů, dodávkami pitné vody a případně dalšími poskytovanými službami.

S ohledem na zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů jejich užití minimalizujeme na nutný rozsah ve vztahu k účelu jejich použití.

Obecné nařízení Evropského parlamentu Vám, jako subjektům údajů, dává práva, jejichž rozsah se řídí právními důvody zpracování. Jelikož Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonem stanovených podmínek, máte právo na informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo chybné. Ostatní práva jsou omezena zákonem.

Co do doby, po kterou Vaše osobní údaje jsou u nás zpracovávány, pak s ohledem na zákonem uloženou povinnost zůstávají v evidenci po dobu zákonem stanovenou.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako subjektům údajů dává právo kdykoli požadovat po nás informaci o tom, jaká Vaše osobní data zpracováváme a jaký je pro jejich zpracování důvod.

Informace můžete získat jednak na obecním úřadě v pracovní době, jednak u Pověřence pro ochranu osobních údajů obce Šlapanice, kterým je Jan Kaštánek, se sídlem Holandská 2437, 272 01 Kladno, e-mail: jan.kastanek@post.cz  nebo telefonicky na čísle 603 141 041. Můžete si také dohodnout osobní jednání.

Jakékoli konkrétní informace můžete dostat pouze o Vaší osobě. Je nutné předem prokázat, že jste skutečně tím, o jehož osobních údajích informace potřebujete.

V České republice je dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů fyzických osob Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice ,tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz

Partneři, svazky, projekty

mapa